Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

23. 11. 2023 13:34

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


Obj. 179/2023202329 814,4024 640,00