Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

31. 03. 2024 20:07

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


Spr 662/2023202361 710,0051 000,00