Městský soud v Praze

Základní informace


Úřední název

Městský soud v Praze

IČO

00215660

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 221931111

WWW

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?=26&j=36&k=421

E-mail

info@msoud.pha.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Spálená

Číslo popisné

6

Číslo orientační

2

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

2928021

Kód banky

0710

IBAN

CZ6507100000000002928021

SWIFT

CNBACZPP