GŘ OZS - RTG zařízení 2021 – část 1

Základní informace


Název zadávacího postupu

GŘ OZS - RTG zařízení 2021 – část 1

Systémové číslo NEN

N006/22/V00021618

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-046430

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00021618

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 10. 2023 12:24

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 03. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Tomáš

Příjmení

Polanský

E-mail

tpolansky@grvs.justice.cz

Telefon 1

+420 244024986

Předmět


Popis předmětu

Předmětem první části zakázky je dodávka plně digitálních RTG zařízení (dále také „RTG“) do zdravotnických zařízení Vězeňské služby ČR v kvalitě dle zpracované TS, demontáž a ekologická likvidace stávajících RTG zařízení využívaných těmito zdravotnickými zařízeními a stavební práce související s dodávkou RTG. Předmětem plnění nejsou stavební práce související s dodávkou RTG do zdravotnického zařízení ve Vazební věznici Olomouc (dále také „VV Olomouc“), nicméně dodavatel bude poskytovat součinnost s tvorbou projektové dokumentace k realizaci těchto stavebních prací. Termín dodávky RTG do Vazební věznice Olomouc tak budou souviset jednak s realizací veškerých souvisejících činností spojených s přípravou stavebních prací ve VV Olomouc (myšleno např. projekt, vyjádření orgánů – např. NPÚ) a dále samotnou realizací těchto stavebních prací, jež jsou předmětem druhé části této veřejné zakázky (viz níže). Veškeré stavební práce související s dodávkou RTG ve VV Olomouc budou tedy předmětem druhé části veřejné zakázky. Předmět plnění je blíže vymezen v přílohách této ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

33111000-1

Název z číselníku NIPEZ

Rentgenové přístroje

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

33111000-1

Název z číselníku CPV

Rentgenové přístroje

Název předmětu

Rentgenové přístroje

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 03. 2024 16:50Zpřístupnění údajů z nabídek
Detail16. 01. 2024 10:19Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail16. 01. 2024 10:18Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 01. 2024 09:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 01. 2024 09:28Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 01. 2024 09:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 01. 2024 09:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 12. 2023 16:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 12. 2023 16:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 12. 2023 09:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


19. 10. 2023 00:0023. 10. 2023 00:00F2023-047404Oprava
16. 10. 2023 09:3418. 10. 2023 14:03F2023-046430Oznámení o zahájení zadávacího řízení