Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

04. 01. 2024 14:16

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


2704/2023202365 913,5454 474,00