OS Nový Jičín - Prodloužení podpory Veeam Backup

Základní informace


Název zadávacího postupu

OS Nový Jičín - Prodloužení podpory Veeam Backup

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032958

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032958

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 11. 2023 10:13

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 11. 2023 00:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Milan

Příjmení

Vyvlečka

E-mail

m.vyvlecka@osoud.nji.justice.cz

Telefon 1

+420 556779527

Předmět


Popis předmětu

Prodloužení roční podpory pro "Veeam Data Platform Essentials Enterprise" o (jeden) rok. CPU socket 4. ID současné podpory: 02307254 Zadavatel si vyhrazuje právo VZ v jakékoliv fázi ukončit bez udání důvodů. Nabízená cena musí být včetně dopravy na místo plnění. U nabízeného produktu musí být uveden název výrobce a PN výrobku. Neuvedení těchto informací ve VZ je důvodem k vyloučení ze soutěže.

Kód z číselníku NIPEZ

48710000-8

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro zálohování a obnovu dat

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

48710000-8

Název z číselníku CPV

Balík programů pro zálohování a obnovu dat

Název předmětu

Balík programů pro zálohování a obnovu dat

Textové pole pro popis místa plnění

Okresní soud v Novém Jičíně, Tyršova 1010/3, 741 01 Nový Jičín

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalík programů pro zálohování a obnovu dat48710000-8Balík programů pro zálohování a obnovu datPřesná specifikace v příloze "ZadavaciDokumentaceProdlouzeniPodporyVeeamBackup_IT_20_04.pdf".

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 11. 2023 12:05Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 11. 2023 10:13Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.