Obvodní soud pro Prahu 1

Základní informace


Úřední název

Obvodní soud pro Prahu 1

IČO

00024384

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 221093111

E-mail

podatelna@osoud.pha1.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Ovocný trh

Číslo popisné

587

Číslo orientační

14

PSČ

11000

Stát - kód

CZ