P-Pankrác - telefonní ústředna

Základní informace


Název zadávacího postupu

P-Pankrác - telefonní ústředna

Systémové číslo NEN

N006/23/V00025561

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-008151

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00025561

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 450 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 02. 2024 15:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 03. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Roman

Příjmení

Skopalík

E-mail

rskopalik@grvs.justice.cz

Telefon 1

+420 244024981

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající telefonní ústředny, která umožní rozšíření počtu klientských licencí a získání podpory dodavatele pro používané řešení. Nová ústředna musí být z důvodu vzájemné komunikace plně kompatibilní se stávající propojenou ústřednou instalovanou v navazujícím objektu GŘ. V rámci veřejné zakázky bude dodána nová ústředna vč. digitálních přístrojů a dalších prvků systému. Dodavatel zajistí návrh, projektovou dokumentaci, oživení a nastavení celého systému dle požadavku zadavatele (kompatibilitu se stávajícím systémem), připojení na stávající silnoproudý rozvod v rozvaděči, dodání příslušného SW v českém jazyce, dále proškolení technických pracovníků pro administraci, údržbu a servis systému, revize, funkční zkoušky a servisní činnost po dobu 3 let.

Kód z číselníku NIPEZ

32551200-2

Název z číselníku NIPEZ

Telefonní ústředny

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32551200-2

Název z číselníku CPV

Telefonní ústředny

Název předmětu

Telefonní ústředny

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 03. 2024 14:43Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 02. 2024 16:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 02. 2024 15:58Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 02. 2024 13:4721. 02. 2024 14:00F2024-008151Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka