OBEC VELKÉ PETROVICE

Základní informace


Úřední název

OBEC VELKÉ PETROVICE

IČO

00273171

Právní forma organizace

Obec

Telefon

+420 491541140

E-mail

ou.velkepetrovice@seznam.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VelkePetrovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-041908

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velké Petrovice

Část obce

Petrovice

Číslo popisné

10

PSČ

54954

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052