Wotan Forest, a.s.

Základní informace


Úřední název

Wotan Forest, a.s.

IČO

26060701

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724092114

E-mail

milan.maxa@wotan.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Wotan_Forest

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 11. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 11. 2019 10:26

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-039456

Sídlo/místo podnikání


Obec

České Budějovice

Část obce

České Budějovice 4

Ulice

Rudolfovská tř.

Číslo popisné

202

Číslo orientační

88

PSČ

37001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ