ADRA, o.p.s.

Základní informace


Úřední název

ADRA, o.p.s.

IČO

61388122

Právní forma organizace

Obecně prospěšná společnost

Telefon

+420 734795306

E-mail

adra@adra.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/adra

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 04. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 04. 2020 13:27

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-013008

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Jinonice

Ulice

Markova

Číslo popisné

600

Číslo orientační

6

PSČ

15800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

ADRA, o.p.s.

Číslo účtu

33243324

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP