Agropodnik Mašovice, a.s.

Základní informace


Úřední název

Agropodnik Mašovice, a.s.

IČO

13693476

DIČ

CZ13693476

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 605235261

E-mail

nechvatal@agpmasovice.eu

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/agpmasovice

Datum uveřejnění ve VVZ

10. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 10. 2018 13:37

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-034724

Sídlo/místo podnikání


Obec

Mašovice

Část obce

Mašovice

Číslo popisné

154

PSČ

66902

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

Agropodnik Mašovice

Číslo účtu

6810741

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP