AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo

Základní informace


Úřední název

AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo

IČO

00143308

DIČ

CZ00143308

Právní forma organizace

Družstvo

Telefon

+420 723412920

E-mail

marek.pevny@agroservis-visnove.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/agrovrbovec

Datum uveřejnění ve VVZ

04. 11. 2021 02:04

Datum vytvoření profilu v NEN

03. 11. 2021 12:05

Evidenční číslo profilu ve VVZ

041065

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vrbovec

Část obce

Vrbovec

Číslo popisné

190

PSČ

67124

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

CZK

Číslo účtu

3214741

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP