Antonín Rezek

Základní informace


Úřední název

Antonín Rezek

Datum narození

15. 10. 1933 00:00

Rodné číslo

331015/038

Právní forma organizace

Zatím neurčeno

Telefon

+420 602485277

E-mail

martina@cztendr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/antoninrezek

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 06. 2020 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 06. 2020 14:53

Evidenční číslo profilu ve VVZ

2020-020348

Sídlo/místo podnikání


Obec

Načeradec

Část obce

Dolní Lhota

Číslo popisné

27

PSČ

25705

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020