Apelo s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Apelo s.r.o.

IČO

28812051

DIČ

CZ28812051

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 777741542

E-mail

apelocz@gmail.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

profilzadavatele.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/apelo

Datum uveřejnění ve VVZ

13. 12. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 12. 2018 14:57

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-043405

Sídlo/místo podnikání


Obec

Chrudim

Část obce

Chrudim IV

Ulice

Pardubická

Číslo popisné

528

PSČ

53701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053