Město Bechyně

Základní informace


Úřední název

Město Bechyně

IČO

00252069

DIČ

00252069

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 381477010

E-mail

posta@mestobechyne.cz

WWW

www.mestobechyne.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/bechyne

Datum uveřejnění ve VVZ

28. 05. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

09. 03. 2020 10:47

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-215086

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bechyně

Část obce

Bechyně

Ulice

nám. T. G. Masaryka

Číslo popisné

2

PSČ

39165

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Název účtu

Město Bechyně - ČS

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

0701467359

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX