Obec Bukov

Základní informace


Úřední název

Obec Bukov

IČO

00599328

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 723437763

Telefon 2

+420 566567711

E-mail

obec.bukov@tiscali.cz

WWW

www.bukov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.stavebnionline.cz/profil/bukov

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/bukov

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 05. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 05. 2019 11:08

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-014876

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bukov

Část obce

Bukov

Číslo popisné

88

PSČ

59251

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

Obec Bukov

Číslo účtu

20628751

Kód banky

0100

IBAN

CZ09 0100 0206 2800 0000 0751

SWIFT

KOMBCZPP