Obec Čechy pod Kosířem

Základní informace


Úřední název

Obec Čechy pod Kosířem

IČO

00288128

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 582373726

E-mail

ou@cechypk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/cechypk

Datum uveřejnění ve VVZ

07. 02. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 01. 2024 09:21

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-006446

Sídlo/místo podnikání


Obec

Čechy pod Kosířem

Část obce

Čechy pod Kosířem

Ulice

náměstí Svobody

Číslo popisné

289

PSČ

79858

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071