Člověk v tísni, o.p.s.

Základní informace


Úřední název

Člověk v tísni, o.p.s.

IČO

25755277

Právní forma organizace

Obecně prospěšná společnost

Telefon

+420 226200400

E-mail

mail@clovekvtisni.cz

WWW

https://www.clovekvtisni.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vr.clovekvtisni.cz/

Archivní profil zadavatele

https://www.vr.clovekvtisni.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/clovekvtisni

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-006933

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vinohrady

Ulice

Šafaříkova

Číslo popisné

635

Číslo orientační

24

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

ČSOB

Číslo účtu

600102473

Kód banky

0300

IBAN

IBAN CZ78 0300 0000 0006 0010 24

SWIFT

CEKOCZPP