Obec Dobkovice

Základní informace


Úřední název

Obec Dobkovice

IČO

00261246

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 412543079

E-mail

ou@dobkovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/dobkovice

Datum uveřejnění ve VVZ

04. 04. 2024 08:20

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 04. 2024 08:13

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-014160

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dobkovice

Část obce

Dobkovice

Číslo popisné

101

PSČ

40703

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042