Obec Domanín

Základní informace


Úřední název

Obec Domanín

IČO

00512966

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 773284720

E-mail

prihoda@dilucidum.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/domanin

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 01. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 01. 2022 13:53

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-002378

Sídlo/místo podnikání


Obec

Domanín

Část obce

Domanín

Číslo popisné

33

PSČ

37901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031