Odbavovací systém pro DSZO

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odbavovací systém pro DSZO

Systémové číslo NEN

N006/22/V00024084

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-036756

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00024084

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 09. 2022 02:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Pavel

Příjmení

Černý

E-mail

cerny@europace.cz

Telefon 1

+420 724815073

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění sektorové nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „ODBAVOVACÍ SYSTÉM PRO DSZO“ je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži odbavovacího systému městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami. Předmět zakázky je rozdělen na tři etapy, první etapa se týká dodání odbavovacího systému a back-office, druhá etapa se týká dodávky e-shopu a třetí etapa dodávky odbavovacích terminálů do předpokládaných nových vozidel v rámci vyhrazené změny závazku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

30123100-8

Název z číselníku NIPEZ

Stroje pro označování jízdenek

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

30123100-8

Název z číselníku CPV

Stroje pro označování jízdenek

Název předmětu

Stroje pro označování jízdenek

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2022/S 179-507736

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 10. 2022 19:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 10. 2022 19:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 10. 2022 13:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 09. 2022 16:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 09. 2022 07:49Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail16. 09. 2022 07:49Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 09. 2022 02:21Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 09. 2022 02:21Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 09. 2022 19:5716. 09. 2022 02:10F2022-036756Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby