Obec Dubany

Základní informace


Úřední název

Obec Dubany

IČO

00580457

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 723870820

Telefon 2

+420 606772061

E-mail

ou@dubany.eu

WWW

www.dubany.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/dubany

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 03. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

03. 11. 2021 12:27

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-009601

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dubany

Část obce

Dubany

Číslo popisné

23

PSČ

53002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Bankovní spojení


Číslo účtu

2800857001

Kód banky

2010

SWIFT

FIOBCZPP