Generální finanční ředitelství

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstfinanční správa

Kontaktní osoby


Bc.LadaLöffelmannoválada.loffelmannova@fs.mfcr.cz+420 296854382
Ing.PetraŠopincovápetra.sopincova@fs.mfcr.cz+420 296854387