Obec Hraničné Petrovice

Základní informace


Úřední název

Obec Hraničné Petrovice

IČO

00601144

Právní forma organizace

Obec

Telefon

+420 724160106

E-mail

obec@hranicnepetrovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/hranicnepetrovice

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 06. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

29. 05. 2023 16:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-023943

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hraničné Petrovice

Část obce

Hraničné Petrovice

Číslo popisné

75

PSČ

78306

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ