Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

IČO

70882525

DIČ

CZ70882525

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950530111

E-mail

spisovna@hkk.izscr.cz

WWW

http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://etrziste.vortalgov.cz/profil/1012973279 , https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514759; https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-hasicsky-zachranny-sbor-kraloveh; https://www.tendermarket.cz/Z00000263.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/hzs_khk

Datum uveřejnění ve VVZ

08. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 03. 2017 13:11

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-006147

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Část obce

Hradec Králové

Ulice

nábřeží U Přívozu

Číslo popisné

122

Číslo orientační

4

PSČ

50003

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

4237881

Kód banky

0710

IBAN

CZ4507100000000004237881

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - elektronické tržiště GEMIN, https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-hasicsky-zachranny-sbor-kraloveh
HZS Královéhradeckého kraje - profil na elektronickém tržišti TENDERMARKET, https://www.tendermarket.cz/Z00000263.profil
HZS Královéhradeckého kraje, https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514759
HZS Královéhradeckého kraje - profil na elektronickém tržišti VortalGOV, https://etrziste.vortalgov.cz/profil/1012973279