IKEM Praha - rozšíření energocentra

Základní informace


Název zadávacího postupu

IKEM Praha - rozšíření energocentra

Systémové číslo NEN

N006/20/V00000337

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-031540

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00000337

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

95 867 769,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 01. 2020 10:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 03. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Eva

Příjmení

Siková

E-mail

eva.sikova@ikem.cz

Telefon 1

+420 236051111

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu Zadavatele (tj. v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč) na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum Zadavatele, a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů uvedených dále v zadávací dokumentaci. Stavbou se rozumí výstavba Energocentra, tj. rozšíření stávajícího energocentra v areálu Zadavatele. Prohlídky místa plnění proběhnou dne 28. ledna 2020 a 4. února 2020 v 10,00 hod.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce
DetailElektroinstalační práce45310000-3Elektroinstalační práce
DetailTransformační stanice45232221-7Transformační stanice
DetailElektrické rozvodné a řídící zařízení31200000-8Elektrické rozvodné a řídící zařízení
DetailInstalace a montáž elektrických rozvodných, řídících a spínacích zařízení51112000-0Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 07. 2022 02:30Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail15. 07. 2022 02:30Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail12. 07. 2022 10:55Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail12. 07. 2022 10:54Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail10. 01. 2022 14:26Uveřejnění účastníků
Detail10. 01. 2022 14:26Uveřejnění výsledku
Detail10. 01. 2022 11:21Uveřejnění účastníků
Detail10. 01. 2022 11:21Uveřejnění výsledku
Detail10. 01. 2022 11:19Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail10. 01. 2022 11:10Uveřejnění dodatku smlouvy

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 07. 2022 12:1615. 07. 2022 02:23F2022-026915Oznámení o změně
12. 07. 2022 12:0115. 07. 2022 02:22F2022-026910Oznámení o změně
08. 06. 2020 02:07F2020-019269Oznámení o výsledku zadávacího řízení
02. 03. 2020 02:14F2020-007768Oprava
24. 02. 2020 02:14F2020-006826Oprava
17. 02. 2020 02:13F2020-006245Oprava
16. 01. 2020 02:05F2020-001399Oznámení o zahájení zadávacího řízení
12. 09. 2019 02:05F2019-031540Předběžné oznámení