Město Jeseník

Základní informace


Úřední název

Město Jeseník

IČO

00302724

DIČ

CZ00302724

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 584498111

E-mail

posta@mujes.cz

WWW

https://www.jesenik.org/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/jesenik

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-009438

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jeseník

Část obce

Jeseník

Ulice

Masarykovo nám.

Číslo popisné

167

Číslo orientační

1

PSČ

79001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.kdv.cz/profil.php?ic=0030272431. 03. 201801. 04. 2016