Obec Ježovy

Základní informace


Úřední název

Obec Ježovy

IČO

00573540

DIČ

CZ00573540

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 727821655

E-mail

krivohlavy@jezovy.cz

WWW

www.oujezovy.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/jezovy

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 08. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 08. 2022 22:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-031211

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ježovy

Část obce

Ježovy

Číslo popisné

52

PSČ

34012

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Bankovní spojení


Číslo účtu

26423351

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP