Obec Jinačovice

Základní informace


Úřední název

Obec Jinačovice

IČO

00281883

DIČ

CZ00281883

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724183480

E-mail

starosta@obecjinacovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/jinacovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-044124

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jinačovice

Část obce

Jinačovice

Číslo popisné

83

PSČ

66434

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064