Obec Kamenné Žehrovice

Základní informace


Úřední název

Obec Kamenné Žehrovice

IČO

00234508

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 312658003

E-mail

starostka@kamennezehrovice.cz

WWW

www.kamennezehrovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-z

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 12. 2019 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 12. 2019 17:25

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-045088

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kamenné Žehrovice

Část obce

Kamenné Žehrovice

Ulice

Karlovarská třída

Číslo popisné

6

PSČ

27301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020