Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Základní informace


Úřední název

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

IČO

68378637

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 703141782

E-mail

gorovoj@czexpo.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/kgkexpo

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-041170

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 1

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01