Správa Krkonošského národního parku

Základní informace


Úřední název

Správa Krkonošského národního parku

IČO

00088455

DIČ

CZ00088455

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 499456338

E-mail

kkynclova@krnap.cz

WWW

krnap.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/krnap

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-030868

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vrchlabí

Část obce

Vrchlabí

Ulice

Dobrovského

Číslo popisné

3

PSČ

54301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Číslo účtu

5830601

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP