Lesní správa Lány

Základní informace


Úřední název

Lesní správa Lány

Doplněk k úřednímu názvu

příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

IČO

00000078

DIČ

CZ00000078

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 313502074

E-mail

sekretariat@lslany.cz

WWW

www.lslany.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/lslany

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-002491

Sídlo/místo podnikání


Obec

Lány

Část obce

Lány

Ulice

Lesní

Číslo popisné

140

PSČ

27061

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

Lesní správa Lány

Číslo účtu

534221

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=LesnispravaLany