Město Lysá nad Labem

Základní informace


Úřední název

Město Lysá nad Labem

IČO

00239402

DIČ

CZ00239402

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 325510211

E-mail

podatelna@mestolysa.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.mestolysa.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestolysa

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 03. 2023 02:00

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 03. 2023 23:00

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-010666

Sídlo/místo podnikání


Obec

Lysá nad Labem

Část obce

Lysá nad Labem

Ulice

Husovo náměstí

Číslo popisné

23

Číslo orientační

1

PSČ

28922

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020