Město Sedlčany

Základní informace


Úřední název

Město Sedlčany

IČO

00243272

DIČ

CZ00243272

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 318821250

Telefon 2

+420 730156865

E-mail

langer@mesto-sedlcany.cz

WWW

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-sedlcany

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

uverejnovani.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestosedlcany

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 11. 2018 11:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

358260

Sídlo/místo podnikání


Obec

Sedlčany

Část obce

Sedlčany

Ulice

náměstí T. G. Masaryka

Číslo popisné

32

PSČ

26401

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

Česká spořitelna, a.s.

Předčíslí účtu

27

Číslo účtu

521722359

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX