Město Velvary

Základní informace


Úřední název

Město Velvary

IČO

00235105

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 315617002

E-mail

starosta@velvary.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestovelvary

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2019-025355

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velvary

Část obce

Velvary

Ulice

náměstí Krále Vladislava

Číslo popisné

1

PSČ

27324

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020