Městys Protivanov

Základní informace


Úřední název

Městys Protivanov

IČO

00288675

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 582399135

E-mail

podatelna@protivanov.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestysprotivanov

Datum uveřejnění ve VVZ

25. 06. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 06. 2021 20:36

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-022948

Sídlo/místo podnikání


Obec

Protivanov

Část obce

Protivanov

Ulice

Náměstí

Číslo popisné

32

PSČ

79848

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071