Detail

Základní informace


Úřední název

B+N Czech Republic Facility Services s.r.o.

IČO

60470291

DIČ

CZ60470291

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Krč

Ulice

Antala Staška

Číslo popisné

2027

Číslo orientační

77

PSČ

14000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

20 912 675,97

Nabídková cena bez DPH

17 283 203,28

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne