Ministerstvo pro místní rozvoj

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo pro místní rozvoj

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mmr

IČO

66002222

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 224861111

WWW

www.mmr.cz

E-mail

info@mmr.gov.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Staroměstské náměstí

Číslo popisné

932

Číslo orientační

6

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost