Detail

Základní informace


Úřední název

TSB spol.s r.o.

IČO

63983303

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Břevnov

Ulice

Patočkova

Číslo popisné

1710

Číslo orientační

95

PSČ

16900

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

20 274 269,95

Nabídková cena bez DPH

16 755 595,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne