Detail

Základní informace


Úřední název

ZENOVA services s.r.o.

IČO

25051865

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Purkyňova

Číslo popisné

2121

Číslo orientační

3

PSČ

11000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

20 151 479,15

Nabídková cena bez DPH

16 654 115,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne