Detail

Základní informace


Úřední název

L&R VASKO Service s. r. o.

IČO

08019509

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Kaprova

Číslo popisné

42

Číslo orientační

14

PSČ

11000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

19 551 052,95

Nabídková cena bez DPH

16 157 895,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne