Detail

Základní informace


Úřední název

BTN Czech, a.s.

IČO

06826466

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Praha

Část obce

Nusle

Ulice

Na strži

Číslo popisné

1702

Číslo orientační

65

PSČ

14000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

24 789 337,09

Nabídková cena bez DPH

20 487 055,45

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne