Soutěž IROP_2

Základní informace


Název zadávacího postupu

Soutěž IROP_2

Systémové číslo NEN

N006/22/V00029723

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00029723

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 02. 2023 09:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Martina

Příjmení

Prajzová

E-mail

martina.prajzova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861152

Telefon 2

+420 704657870

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je celkové organizační zajištění soutěže včetně její realizace. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

Kód z číselníku NIPEZ

79952000-2

Název z číselníku NIPEZ

Organizování akcí

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79952000-2

Název z číselníku CPV

Organizování akcí

Název předmětu

Organizování akcí

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P19V00021962

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 11. 2023 09:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 11. 2023 09:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 02. 2023 09:30Uveřejnění účastníků
Detail03. 02. 2023 09:30Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.