Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

11. 08. 2023 12:04

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


63262023604 879,00499 900,00