Podpora, servis a rozvoj Aplikace NEN a Aplikace RVZ

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora, servis a rozvoj Aplikace NEN a Aplikace RVZ

Systémové číslo NEN

N006/23/V00016591

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-024875

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00016591

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

52 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 06. 2023 09:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 07. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování Služeb s kontinuálním fixním plněním, Služeb s objednávaným výkonovým plněním a Služeb s objednávaným fixním plněním pro Aplikaci Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) a Aplikaci Registr veřejných zakázek (dále jen „RVZ“). Službami s kontinuálním fixním plněním se rozumí služba • SF1 Servisní podpora aplikace • SF2 Bezpečnostní podpora aplikace • SF3 Odstraňování problémů a optimalizace chodu aplikace Službami s objednávaným výkonovým plněním se rozumí služby • SO1 Rozvojové služby • SO2 Odborné služby • SO3 Řízené ukončení rozvoje. Službami s objednávaným fixním plněním se rozumí služba • SFO1 Řízené ukončení služeb s kontinuálním fixním plněním. Podrobnější specifikace Služeb je uvedena v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

72250000-2

Název z číselníku NIPEZ

Systémové a podpůrné služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72250000-2

Název z číselníku CPV

Systémové a podpůrné služby

Název předmětu

Systémové a podpůrné služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProgramování systémového a uživatelského programového vybavení72211000-7Programování systémového a uživatelského programového vybavení
DetailVývoj programového vybavení pro zadávání veřejných zakázek72212490-0Vývoj programového vybavení pro zadávání veřejných zakázek
DetailProgramování aplikačního programového vybavení72212000-4Programování aplikačního programového vybavení

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 09. 2023 08:59Uveřejnění písemné zprávy
Detail08. 09. 2023 08:54Uveřejnění účastníků
Detail08. 09. 2023 08:54Uveřejnění výsledku
Detail12. 06. 2023 09:17Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 09. 2023 10:0011. 09. 2023 02:05F2023-040186Oznámení o výsledku zadávacího řízení
09. 06. 2023 18:2312. 06. 2023 02:03F2023-024875Oznámení o zahájení zadávacího řízení