Nákup výpočetní techniky a software vč. příslušenství 2023_VII

Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena


Zobrazit detail
DetailSML 11/23/IND12. 07. 2023XANADU a.s.367 815,80303 980,00367 815,80303 980,00CZK
Detail2023/S/220/017017. 07. 2023XANADU a.s.463 768,80383 280,00463 768,80383 280,00CZK
Detail31/202317. 07. 2023XANADU a.s.8 232 470,956 803 695,008 232 470,956 803 695,00CZK
DetailUUR/SML-CZ/2023/0614. 07. 2023XANADU a.s.474 610,40392 240,00474 610,40392 240,00CZK

Uveřejněné dokumenty


Zobrazit detail
DetailZáznam o výběru dodavatele21. 07. 2023 09:58Dokument není zavirovaný

Seznam účastníků


Zobrazit detail
DetailXANADU a.s.Praha9 538 665,957 883 195,00CZK

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


UUR/SML-CZ/2023/062023474 610,40392 240,00
31/202320238 232 470,956 803 695,00
2023/S/220/01702023463 768,80383 280,00
SML 11/23/IND2023367 815,80303 980,00