Nákup kancelářského nábytku

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup kancelářského nábytku

Systémové číslo NEN

N006/23/V00021300

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-035850

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00021300

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

14 198 347,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 08. 2023 07:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lenka

Příjmení

Venclovská

E-mail

lenka.venclovska@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění jednotlivých dílčích objednávek zadávaných na základě rámcové dohody je dodávka kancelářského nábytku včetně dopravy do místa plnění, vykládky zboží, montáže a instalace v místě plnění a dále vybraný dodavatel zajistí ekologickou likvidaci všech vzniklých odpadů a obalových materiálů s každou realizovanou dodávkou nábytku pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele. Standardní typy kancelářského nábytku včetně požadované technické specifikace, které budou předmětem plnění jednotlivých dílčích objednávek realizovaných na základ rámcové dohody, jsou uvedeny v Příloze 3 – Katalog kancelářského nábytku této zadávací dokumentace. Jedná se zejména o dodávku níže uvedeného kancelářského nábytku: - pracovní stoly, - jednací stoly, - kontejnery, - šatní skříně, - policové skříně, - židle kancelářské, - židle jednací, - konferenční sezení, - příslušenství apod. Předmětem veřejné zakázky budou i další dodávky kancelářského nábytku spadající pod uvedené CPV kódy nebo pod CPV kódy, jež jsou níže uvedeným CPV kódům podřízeny. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny až v konkrétních objednávkách.

Kód z číselníku NIPEZ

39130000-2

Název z číselníku NIPEZ

Kancelářský nábytek

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

39130000-2

Název z číselníku CPV

Kancelářský nábytek

Název předmětu

Kancelářský nábytek

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSedadla, židle a související výrobky a jejich díly39110000-6Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
DetailStoly39121200-8Stoly
DetailSkříně39122100-4Skříně
DetailŠatní skříně39143121-0Šatní skříně
DetailŽidle39112000-0Židle

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 11. 2023 14:51Uveřejnění výsledku
Detail30. 11. 2023 14:51Uveřejnění účastníků
Detail30. 11. 2023 14:50Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 09. 2023 11:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 08. 2023 15:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 08. 2023 15:19Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 08. 2023 15:19Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail31. 08. 2023 15:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 08. 2023 07:36Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 11. 2023 14:4804. 12. 2023 02:01F2023-055081Oznámení o výsledku zadávacího řízení
10. 08. 2023 09:1414. 08. 2023 02:03F2023-035850Oznámení o zahájení zadávacího řízení