Datový model standardizovaných částí územního plánu včetně ETL nástroje a jeho implementace, technické a servisní podpory, a školení

Základní informace


Název zadávacího postupu

Datový model standardizovaných částí územního plánu včetně ETL nástroje a jeho implementace, technické a servisní podpory, a školení

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022205

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022205

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 08. 2023 15:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 08. 2023 16:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Ilona

Příjmení

Kunešová

E-mail

Ilona.Kunesova@mmr.cz

Telefon 1

+420 234152277

Předmět


Popis předmětu

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bude realizováno: • Dodávka SW pro kontrolu a převod dat územních plánů a jejich změn zpracovaných projektanty v jednotném standardu z přípustných výměnných formátů v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, do cílového formátu. • Instalace dodaného SW dodaného do infrastruktury ÚÚR. • Poskytnutí licence k SW. • Předání veškeré uživatelské dokumentace k SW. • Vytvoření metodické příručky určené pro uživatele SW. • Proškolení uživatelů. • Zajištění technické a servisní podpory SW.

Kód z číselníku NIPEZ

72232000-0

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72232000-0

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku

Název předmětu

Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 01. 2024 14:26Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail06. 10. 2023 16:21Uveřejnění účastníků
Detail06. 10. 2023 16:21Uveřejnění výsledku
Detail22. 08. 2023 15:26Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.